Qualiview


Binnen Praktijk Pisters maken we gebruik van Qualiview. Qualiview is een klant-ervaringsonderzoek (PREM) wat inzichtelijk maak hoe cliënten onze geleverde zorg ervaren. Wanneer een behandelperiode wordt afgesloten ontvangt je per e-mail van ons de enquête.
Naast een waardevol meetinstrument is Qualiview dus ook een belangrijke tool om te bepalen op welke aspecten de praktijk zich kan verbeteren in te toekomst. We waarderen jouw feedback!