Praktijkinformatie


Binnen Praktijk Pisters dient iedereen zich te houden aan algemeen geldende fatsoensnormen.
Een aantal belangrijke aandachtspunten:

-U dient zich altijd te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs

-Praktijk Pisters verwacht van u dat uw persoonlijke hygiëne en lichaamsverzorging op orde zijn. Neemt u ten alle tijden een schone handdoek mee en bij gebruik van de oefenruimte dient u sportschoenen mee te nemen.

-Wanneer u gebruik maakt van de oefenruimte, doet u dit op eigen risico. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de sportruimte te gebruiken.

-Van gemaakte afspraken met Praktijk Pisters ontvangt u altijd een bevestigingsmail of een afspraakkaartje.

-Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Voor niet tijdig afgemelde afspraken wordt €30,00 in rekening gebracht, waarvan u een factuur ontvangt. Ook in het weekend kunt u zich afmelden via email of in het inspreken van een voicemail.

-Facturen kunnen worden betaald per bankoverschrijving, automatische incasso, pin of contant. Bij niet tijdige betaling is Praktijk Pisters gerechtigd om administratiekosten en wettelijk rente in rekening te brengen.

-Aanwezige kinderen blijven altijd onder toezicht van de ouders

-Praktijk Pisters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

-Praktijk Pisters is niet aansprakelijk van diefstel van uw eigendommen in of buiten het pand

-Bij calamiteiten dient u de instructies van medewerkers van Praktijk Pisters te volgen of van de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer)