Huisregels


Binnen Praktijk Pisters dient iedereen zich te houden aan algemeen geldende fatsoensnormen. Een aantal belangrijke aandachtspunten:

Je dient je altijd te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Praktijk Pisters stelt het op prijs dat je persoonlijke hygiëne en lichaamsverzorging op orde zijn. Neem altijd een schone handdoek mee. Als je de oefenruimte gaat gebruiken is het de bedoeling dat je sportschoenen draagt.

Wanneer je gebruik maakt van de oefenruimte, dan doe je dit op eigen risico. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de sportruimte te gebruiken.

Van gemaakte afspraken met Praktijk Pisters ontvangt je altijd een bevestigingsmail of een afspraakkaartje.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Voor niet tijdig afgemelde afspraken wordt €30,00 in rekening gebracht, waarvan je een factuur ontvangt. Ook in het weekend kan je je afmelden via e-mail of door het inspreken van een voicemail.

Facturen kunnen worden betaald per bankoverschrijving, automatische incasso, pin of contant. Bij niet tijdige betaling is Praktijk Pisters gerechtigd om administratiekosten en wettelijk rente in rekening te brengen.

Aanwezige kinderen blijven altijd onder toezicht van de ouders.

Praktijk Pisters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de bevoegd behandelaar hebben gehouden.

Praktijk Pisters is niet aansprakelijk voor diefstal van jouw eigendommen in of buiten het pand.

Bij calamiteiten dien je de instructies van medewerkers van Praktijk Pisters te volgen of van de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer).