Privacy en behandelovereenkomst


Praktijk Pisters neemt jouw privacy serieus. De bescherming van jouw gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De behandelend therapeut houdt ten aanzien van elke afspraak jouw digitale dossier bij middels registratie van medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsregistratie (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO) van toepassing. Zie hiervoor ook het Privacy regelement van Praktijk Pisters